John Stohr Advies

Strategisch, tactisch en operationeel advies voor ruimtelijke ordening en omgevingsvraagstukken

Proces

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is een complex proces. Met valkuilen en afbreukrisico's.

Vanuit een lange en brede ervaring kan ik u helpen dit proces doelmatig te doorlopen


Beleid innovatie

De dynamiek in onze samenleving is hoog. Veel beleidskaders in de ruimtelijke ordening sluiten daar niet meer op aan.

Ik kan u helpen beleidsvernieuwing op gang te brengen. Als klankbord of coach, als inleider of als opsteller van een advies.

Intermediair

Partijen hebben belangen. Die zijn zelden gelijk.

Bij spanning tussen belangen kan ik als onafhankelijk intermediair helpen een  oplossing dichterbij te brengen.


Contact

  • John Stohr
  • Phone: +31 (0)613301966
  • Gasthuisstraat 8
    5211NP 's-Hertogenbosch

    KvK nr: 64108945

Achtergrond

Zeer ruime ervaring in strategische projecten in stedelijk gebied,  buitengebied en mobiliteit waarbij vernieuwing, maar ook uitvoerbaarheid en haalbaarheid centraal staan.